Hans Kristan & Ole

Alvdal Ved drives av Hans Kristian Øverland og Ole Sørhuus, som er 2 selvstendige næringsdrivende – med blant annet samarbeid av ved- og potetproduksjon.