Hans Kristan & Ole

Alvdal Ved drives av Hans Kristian Øverland og Ole Sørhuus, som er 2 selvstendige næringsdrivende – med blant annet samarbeid av ved- og potetproduksjon.

TIL INFORMASJON – Alvdal Ved er stengt for bestilling og salg av ved i perioden 15/9 – 1/10. Dette pga. blant annet potetopptakning. Vi er ikke tom for ved!