Hans Kristian Øverland

Hans Kristian kjøpte Randmæl gård i 2008, og er antakeligvis fra før år 1500. I dag driver han gården med sau, korn, mandelpotet i tillegg til skogdrift og vedproduksjon sammen med Sørhuus Gård. Romsdalssetra i Einnundalen tilhører gården med tilhørende beiterett.