Ole Sørhuus

Gården er blant bygdas eldste og har gått i arv fra far til sønn siden 1500-tallet. Her dyrkes mandelpotet, korn og gras – samt skogdrift og vedproduksjon sammen med Randmæl Gård.

Sørhuus har fiskerettigheter i Holmsjøen, samt seter i Markbulia i Einnundalen.